Wywiad z Wojtasem (WYP-3, cz??? 1)


Druga cz??? video wywiadu: . Przed Wami pierwsza cz??? niezwykle obszernego video wywiadu z Wojtasem (WYP-3), zrealizowanego w Kielcach, przy okazji lokalnej premiery p?yty Kajmana „K2". Jak dosz?o do Jego wsp??pracy z Kajmanem przy okazji numeru „Rap Si? Zmieni?"? Czy mo?emy spodziewa? si? kolejnych numer?w z Borixonem? Czy rzeczywi?cie z perspektywy weterana sceny „hip-hop umar?"? Dlaczego rap, kt?ry ukazuje si? od roku 2000 jest s?aby? Czy obecnie prze?ywamy renesans kieleckiej sceny? Czy to, ?e Wojtas jest zmuszony w tym momencie do dzia?ania w drugim obiegu to naturalna kolej rzeczy? Do kogo trafia dzi? boom bapowe brzmienie? Jaka jest idea Hurragunu? Czy cztery ?elazne elementy hip-hopu, kt?re stanowi?y w przesz?o?ci ?elazn? ca?o?? uleg?y obecnie rozstrza?owi? Czy Wojtas stworzy? DJ'a Feel-X'a? Jak dosz?o do wykreowania przez ch?opak?w ze Wzg?rza legendy Wembleya i czy co? takiego w og?le mia?o miejsce? Dlaczego Wzg?rze zawiesi?o dzia?alno?? po p?ycie „Stara Szko?a Rapu"? Czy gdyby do tego nie dosz?o Wzg?rze nadal by?oby w stanie utrzyma? si? na szczycie i wie?? prym na scenie? B?dzie reaktywacja? Co dzieje si? z Radosk?rem? Jak uda?o si? Wojtasowi po tylu latach dzia?alno?ci we Wzg?rzu odnale?? si? w ca?kiem nowym tworze o nazwie Hurragun? Wi?cej o Hurragunie oraz solowych planach Wojtasa w drugiej cz??ci wywiadu, kt?r? opublikujemy ju? jutro!Dzi?kujemy za wsparcie internetowemu sklepowi oraz firmie DIAMANTE WEAR ( ). 5!Rozmawia?: Mateusz J?drzejewiczKamera: Daniel Wrona (DigitalFlowGroup)Monta?: Igor BrieseP?yta Wojtasa "Moja Gra" ca?y czas dost?pna na . Ostatnie sztuki nak?adu!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ